Towards Zero GravityKozmični svetovi

Marko Pogačnik
Litopunktura parka v Tűrnichu, 1986-89
foto. Dušan Podgornik