Towards Zero GravityCosmic Worlds

< back
Biografija Reprodukcije Literatura

Marko Pogačnik (born in 1944)


Marko Pogačnik
Lithopuncture of the park in Tűrnich, 1986-89
photo: Dušan Podgornik