Towards Zero GravitySurreal

< back
Biografija Reprodukcije Literatura

Marko Jakše (born in 1959)

Marko Jakše
The Angel from Inner Carniola, 1990
mixed media/currogated cardboard,
125 x 100 cm