Towards Zero GravityLight and
Dematerialization

< back
Biografija Reprodukcije Literatura

Božidar Jakac (1899 - 1989)

Bibliography:
France Stele: Božidar Jakac. Ljubljana: Državna založba Slovenije; Jajce: Muzej II. zasedanja AVNOJ-a, 1968 (monograph).

Božidar Jakac. Avtoportreti. Kostanjevica na Krki, Lamutov likovni salon 1974 (exhibition catalogue, study and documentation by Luc Menaše, text by Lado Smrekar).

Božidar Jakac. Belgrade: Galerija SANU 1974 (exhibition catalogue,
study and documentation by Luc Menaše).

Milček Komelj: Božidar Jakac in Dolenjska. Novo mesto: DITC TOZD Časopis Dolenjski list, 1981 (monograph).

Jakčev dom v Novem mestu. Umetnostna zbirka podarjenih Jakčevih del v Dolenjskem muzeju. Novo mesto: Dolenjski muzej, 1988 (monograph, study by Milček Komelj).

Risarski dnevniki Božidarja Jakca. Novo mesto, Ljubljana, Praha, Paris (november 1919 - september 1925). Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac 2003 (exhibition catalogue, text by Milček Komelj).

web siteLight and Dematerialization | Weight of the Body | Surreal | Cosmic Worlds