Towards Zero GravityWeight of the Body

< back
Biografija Reprodukcije Literatura

Zora Stančič (born in 1956)
Zora Stančič
What a shame, 1993
linocut, 27 x 21 cm
collection of the artist