Towards Zero GravityLicht und
Dematerialisierung

Božidar Jakac (1899 - 1989)

Bibliographie:
France Stele: Božidar Jakac. Ljubljana: Državna založba Slovenije; Jajce: Muzej II. zasedanja AVNOJ-a, 1968 (Monographie).

Božidar Jakac. Avtoportreti. Kostanjevica na Krki, Lamutov likovni salon 1974 (Ausstellungskatalog, Studie und Dokumentation: Luc Menaše; Text: Lado Smrekar).

Božidar Jakac. Beograd, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti 1974 (Ausstellungskatalog, Studie und Dokumentation: Luc Menaše).

Milček Komelj: Božidar Jakac in Dolenjska. Novo mesto: DITC TOZD Časopis Dolenjski list, 1981 (Monographie).

Jakčev dom v Novem mestu. Umetnostna zbirka podarjenih Jakčevih del v Dolenjskem muzeju. Novo mesto: Dolenjski muzej, 1988 (Monographie, Studie: Milček Komelj).

Milček Komelj: Mladi Jakac. Izvori njegove ustvarjalnosti. Ljubljana: Slovenska matica, 2000 (Monographie).

Risarski dnevniki Božidarja Jakca. Novo mesto, Ljubljana, Praha, Paris (november 1919 - september 1925). Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac 2003 (Ausstellungskatalog, Text: Milček Komelj).

web siteLicht und Dematerialisierung| Schwere des Körpers|Surreales|Kosmische Welten