Towards Zero GravityKozmični svetovi

< nazaj
Biografija Reprodukcije Literatura

OHO (1966 - 1971)

Skupina OHO je delovala 1966-1971. Njene zasnove segajo v leto 1962, ko je skupina dijakov v Kranju (Marko Pogačnik, M. Ciglič, I. Geister) zasnovala šolsko glasilo Plamenica (z eksperimentalnimi teksti, abstraktnimi risbami in uvodnikom M. Pogačnika je izšlo 1963), ki je vzbudila škandal in po drugi strani povezala skupino avantgardno usmerjenih kulturnikov v Kranju. Ko so šli dijaki študirat v Ljubljano (1963, Pogačnik kiparstvo, Geister pravo, Ciglič režijo), so se povezali z literati in teoretiki revije Perspektive, ki je bila 1964 ukinjena, zato so se vključili v reviji Problemi in Tribuna, kjer je bil 23.12.1966 objavljen Manifest OHO (M. Pogačnik in I. Geister sta tega leta izdala tudi Knjigo OHO, ki ji sledi vrsta edicij OHO). Skupina OHO je v prvem obdobju združevala (kot člane ali simpatizerje) likovnike (M. Pogačnik, M. Matanović, A. Šalamun), literate, filmske ustvarjalce (pomembni so kratki eksperimentalni filmi), kritike in teoretike, ki so svoja področja intermedijsko povezovali v reistično ustvarjalnost (likovno zajema: pop artikle, stripe, hepeninge - dokumentirani na filmih in fotografijah, prve instalacije). Konec leta 1968 (leto, ko skupina začne razstavljati po uveljavljenih galerijah) se je - v odsotnosti M. Pogačnika in I. Geistra (služila sta vojaščino) - z likovniki povezal Tomaž Šalamun, ki je iz Rima prenesel neposredno izkušnjo "arte povere". Po letu 1969 je v delovanju skupine OHO prevladala likovna umetnost (pridružili so se mdr. D. Nez, D. Dellabernardina, S. Dragan), reizem so zamenjale druge smeri sodobnih likovnih tokov (minimalizem, process-art). Po vrnitvi M. Pogačnika se je delovanje skupine preusmerilo h konceptualističnim projektom (npr. poletni projekti v naravi v okolici Kranja 1969). Leta 1970 so razvili prve telepatske projekte, skupino opazijo v ZDA, vendar so se umaknili v naravo. 11.4.1971 so ustanovili Družino v Šempasu, ki se je usmerila v odkrivanje pretakanja nevidnih energij sveta in usklajevanje posameznika z njimi. Njihovo delo je v zadnjem času zelo aktualno, saj so skupino vključili v mednarodne pregledne razstave kot npr. Body and the East (Ljubljana, Moderna galerija 1998), Aspekte /Positionen: 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa (Dunaj, Museum Moderner Kunst 1999), Global Conceptualism: Points of Origin 1950-1980 (New York, Queens Museum 1999), 2000+ Arteast Collection (potujoča razstava Moderne galerije 2001/2002).