Towards Zero GravitySvetloba in
dematerializacija

< nazaj
Biografija Reprodukcije Literatura

France Kralj (1895 - 1960)

Literatura:
Fran in Tone Kralj. (monografija - katalog razstave v Akademskem domu je izšla v samozaložbi v Ljubljani, 1925; besedilo France Stele).

France Kralj, retrospektivna razstava. Ljubljana, Moderna galerija 1956 (razstavni katalog, besedilo France Stele).

France Kralj: Kralj Matjaž '21. Igor Kranjc: O dveh Kraljih '93. Ljubljana: Moderna galerija; Nova revija, 1993 (ponatis in študija, v dveh zvezkih).

France Kralj, retrospektiva. Ljubljana, Moderna galerija 1995 (razstavni katalog, besedili Igor Kranjc, Milček Komelj, dokumentacija Eva Gspan, Jana Intihar Ferjan).

Igor Kranjc: France Kralj. Ljubljana : Slovenska matica, 2001 (doktorska disertacija)

spletna stran
Svetloba in dematerializacija | Teža telesa | Nadrealno | Kozmični svetovi